Andra namnsidor:

Alba

Alba är ett kvinnonamn av latinskt ursprung och betyder vit eller gryning, den vita, den ljusa, samma som det germanska namnet Blanka. Namnet Alba kan även vara en kortform av kvinnonamnet Albertina.

Popularitet