Andra namnsidor:

Alice

Kvinnonamnet Alice är en fransk och engelsk form av det tyska namnet Adelheid som betyder ”av ädel härkomst”.

Popularitet