Andra namnsidor:

Android

En android är en robot som är gjord för att efterlikna en människa.

Android är också namnet på ett operativsystem och mjukvaruplattform för främst mobiltelefoner, som utvecklas av Google.

Popularitet