Andra namnsidor:

Curry

Curry är ett ord som används för att beteckna en stor mängd varierande asiatiska maträtter. Det gemensamma för de rätter som kallas curry är att de vanligtvis är kraftigt kryddade, samt att de oftast är såsbaserade.

Popularitet