Andra namnsidor:

Överste

Överste är en militär officersgrad med högsta eller näst högsta rangen under generalsgraderna.

Popularitet