Andra namnsidor:

Chaser

Den mest kända Chaser är född 2004 och är en Border Collie som idag har det störst uppvisade minnet av alla djur (människan borträknat)

Som ett exempel kunde Chaser identifiera 1 022 olika leksaker från deras namn och hämta dom, skilja mellan substantiv och verb.

Popularitet