Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Struppi är den tyska versionen av Milou i Tintin böckerna. När Hergés tecknade Milou utgick […]