Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Öjvind (även Öyvind) är ett fornnordiskt mansnamn som förekommer på runstenar, ett runstensnamn.