Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Xavier är ett namn av baskiskt ursprung som också kan användas som efternamn.