Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Excalibur är Kung Arthurs mytiska svärd i Arthurlegenden.