Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Örja var ursprungligen namnet på tre mindre byar, varav två numera ingår i Landskrona stads […]