Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Chewbacca, ofta kallad Chewie, är en fiktiv person i Star Wars-filmerna. Han är en wookie […]