Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Jasmina är ett kvinnonamn och är en variant av Jasmin. Namnet kommer ifrån blomman Jasmin. […]