Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Whisky är en spritdryck gjord på spannmål. Det lågskotska ordet ”whisky” är en fonetisk översättning Läs mer om Whisky här...