Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

”Fido” är ett vanligt hundnamn som betyder ”jag litar på” på latin.