Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Zink är ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Zn och atomnummer 30. Även om zink […]