Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Överste är en militär officersgrad med högsta eller näst högsta rangen under generalsgraderna.