Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Alice är en fransk och engelsk form av det tyska namnet Adelheid som betyder […]