Andra namnsidor:

Pompe

Pompe var egentligen 3 olika hundar som alla ägdes av Karl XII. En av dom kan du faktiskt besöka graven på, den hittar du i Karlbergs Slottspark i Stockholm. Konungens Generalauditör Israel Holmström som tillsammans med Pompe deltog i fälttågen tillägnade Pompes minne följande epigram:

Pompe Kongens trogne dräng
Sof hwar natt i Herrens säng,
Sehn af år och resor trötter
Leed han af wjd Kongens fötter.
Mången stålt och fager mö
Önskade som Pompe lefwa
Tusend hieltar eftersträfwa
At få så som Pompe dö.

Lite Kuriosa:

När Svartenbrandt år 1992 gjorde ett rånförsök mot Handelsbanken i Stockholm, flydde han undan polisen på cykeln men greps en tid senare i buskaget vid Pompes grav.

Popularitet