Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Örja

Örja var ursprungligen namnet på tre mindre byar, varav två numera ingår i Landskrona stads tätortsområde och får således betraktas som en stadsdel.

Popularitet