Andra namnsidor:

Struppi

Struppi är den tyska versionen av Milou i Tintin böckerna.

När Hergés tecknade Milou utgick han ifrån en mängd olika terriertyper när han skapade Milou som vi känner honom.

Popularitet