Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Wilhelm

Vilhelm, Wilhelm, mansnamn av tyskt ursprung. Namnet är sammansatt av orden vilja och hjälm. Det har använts som dopnamn i Sverige sedan 1100-talet. Den engelska varianten av namnet, William, har på senare år blivit vanligare än Vilhelm bland nyfödda svenskar. Stavningen Wilhelm är vanligast bland de yngre. En kvinnlig motsvarighet är Vilhelmina.

År 1900 var Vilhelm det åttonde vanligaste bland de nyfödda, med under en stor del av 1900-talet har namnet varit relativt ovanligt. Sedan några år tillbaka har populariteten ökat igen. Den 31 december 2005 fanns det 44 956 personer folkbokförda i Sverige med namnet Vilhelm/Wilhelm, varav 3 003 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 782 pojkar namnet, varav 158 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet